„Řečová výchova“

Vážení rodičové, vážení zástupci mateřských a základních škol. S radostí Vám sdělujeme, že projekt Místní akční plán II – rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska, který funguje pod záštitou Místní akční skupiny Rýmařovsko, o.p.s., postupuje ve svých aktivitách o další stupeň výše.

Od měsíce října začne fungovat na území Rýmařovska služba „Řečové výchovy“. Všichni jsme si vědomi, že naše děti potřebují logopedickou péči čím dál častěji a počet logopedů a jejich vytíženost je stále na stejné úrovni.

Díky aktivnímu přístupu členky pracovní skupiny projektu MAP II a finančním možnostem projektu přišel krásný nápad k podpoře logopedické péče na našem území.

Nebude se jednat o nahrazování klinické péče, ta zůstane zachována tak, jak jste zvyklý. Služba, která bude kryta projektem MAP II, bude probíhat formou logopedické péče školního typu.

Služba je přednostně určena dětem, které navštěvují první ročník základní školy a dětem v předškolním věku. Bude se jednat o bezplatnou poradenskou činnost, která bude vázána na sounáležitost rodiny dítěte a lektora řečové výchovy.

Na základě vstupního vyšetření dítěte budou nastaveny pravidelné schůzky zaměřené na docvičování řečových nedostatků. Děti s těžšími vadami řeči budou doporučeni ke klinickému logopedovi. Službu budou zajišťovat paralelně dvě lektorky s příslušným kvalifikovaným vzděláním. Schůzka s lektorem bude vždy probíhat při účasti zákonného zástupce.

Budete-li mít o službu zájem, neváhejte kontaktovat některou z našich lektorek, která Vám poskytne podrobné informace.

Návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit.

Mgr. Marcela Štěpaníková 777 699 805 – čtvrtek 14:30 – 16:30 v městské knihově Břidličná, Školní 178, Břidličná, 79351

Mgr. Žaneta Šlézarová 728 661 839 – pondělí 14:30 – 16:30 v budově Základní školy na Školním náměstí 1 v Rýmařově

Ivana Lukešová, manažer projektu MAP II

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *