Letošní prázdniny se uskutečnil II. ročník Letní badatelské školy pořádané Asociací středoškolských klubů České republiky z.s., konkrétně Středoškolským klubem Břidličná (SK Břidličná).  Akce se uskutečnila za finanční podpory MěÚ Břidličná, Nadace Agrofert a ASK ČR, z.s., ale především díky všem odborníkům, kteří se dětem věnovali na úkor svého volného času.

Za vhodné místo si i letos pořadatelé vybrali nabídku spolupracující organizace Jestřábí, z.s.  Ve dnech 15. – 21. 7. 2019, se tak sešlo 24 účastníků z šesti škol. V krásném prostředí Jeseníků získali nové poznatky z různých oborů přírodních věd, ale rovněž si vyšetřili chvilky pro hry.

Pod vedením RNDr. Jiřího Šafáře z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, se účastníci podívali do Javoříčských jeskyní, díky Mgr. Jitce Gédošové si rozšířili povědomí o chemii, s Mgr. Evženem Tošenovským z České společnosti ornitologické, si popovídali nejen o ptácích a netopýrech, ale odkryli i další taje hydrobiologie.

Neméně zajímavé, bylo i setkání s RNDr. Kamilem Kropáčem, Ph.D. z katedry geologie PřF UP Olomouc, který si připravil interaktivní program, zaměřený na horniny a nerosty. S Ing. Miroslavou Zlámalovou a jejím kolegou z Lesní správy Bruntál, se zaměřili na zjišťování objemu stromů a čtení z lesnických map.

Život v lese si přiblížili i s Ing. Karlou Hynštovou z Okresního mysliveckého spolku Bruntál. Kromě pobytových stop, si vyzkoušeli i smyslové vnímání přírody,  konkrétně, jak chutná. V sobotu, s Mgr. Peterem Adamíkem, Ph.D. z katedry zoologie PřF UP Olomouc, vyrazili do terénu, aby opět roztáhli sítě a zjistili, zda se podaří odchytit i loni okroužkovaná mláďata vlaštovek. Ano, povedlo se! Vlaštovičky zvládly cestu na zimoviště i zpět. Letos už dokonce sami vyvedly mladé.

Další víkendové setkání, bylo s herpetologem. Tentokrát mezi účastníky přijel, až z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, RNDr. Petr Veselý Ph.D. Pod jeho vedením, se vydali objevovat zástupce obojživelníků v nedalekém jezírku.  A povedlo se! Odchytili pulce dvou druhů čolků.

Že už je toho na jeden týden až dost? Omyl!

Nesmírně poutavá, byla rovněž večerní beseda i s praktickou daktyloskopií. To když  na EVVO základnu Jestřábí,  zavítal i s potřebným materiálem, kriminalista Libor Hynšt. Prostě, každý z prožitých dnů, byl vyplněn množstvím zajímavých činností.  Čas zbyl i na ukázku králičího hopu, nebo na projížďku na konících ze stáje Jestřábí, z.s. Samozřejmě nechybělo ani závěrečné  měření nabytých informací z II. ročníku Letní badatelské školy. A jak jinak, než formou závěrečného testu, na který rovněž došlo. Test obsahoval rovných třicet otázek. Šest nejlepších mladých biologů získalo za svůj výkon  knižní odměnu. Prostě, jak to zhodnotili všichni zúčastnění, byl to opět super týden.  

Co říci  závěrem, to hlavní již víte.  Takže už zbývá jen ještě jednou poděkovat pořadatelům, sponzorům a lektorům.

Mgr. Květa Děrdová, vedoucí SK Břidličná

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *