Letošní celostátní kolo, již 51. ročníku olympiády mladých chovatelů se uskutečnilo ve dnech 7. až 11. srpna v Přerově. O co se v takové olympiádě jedná?

Stejně tak, jako ve všech klasických olympiádách, i zde jsou soutěžící žáci rozděleni do dvou věkových kategorií. Rovněž tak, se i samotná soutěž skládá z testu znalostí v konkrétních odbornostech, poznávačky a obhajoby písemné práce.

Své znalosti si porovnávali nejlepší mladí chovatelé jednotlivých okresů, v jedenácti odbornostech – králíci, drůbež, holubi, ovce a kozy, exotické ptactvo, akvarijní ryby, teraristika, hlodavci, kočky, psy a kožešinová zvířata.

Samozřejmě, že účastníci měli připravený i bohatý doprovodný program. Mohli navštívit záchrannou stanici, muzeum, hrad Helfštýn, Dino park ve Vyškově, ale také odborné přednášky na téma Králíci či teraristika.

Samozřejmě, že mezi soutěžícími okresy nechyběli ani zástupci Bruntálu, a tím, ani chovatelský kroužek Břidličná. Náš okres letos zastupovalo sedm soutěžících v pěti odbornostech. Konkrétně se do boje v odbornosti Hlodavci, vydala Kateřina Bartozelová a Michaela Fúziková, 3. místo v odbornosti Holubi získal Radek Štantejský, v nejpočetnější soutěžní kategorii Králíci, bojovala Kateřina Řemínková a v mladší kategorii Jiří Semančík. Jirka, se pustil také do odbornosti Drůbež a potěšil hlavně v testu. Ten měl ve své věkové kategorii nejlepší. V této odbornosti jsme měli zastoupení i ve starší kategorii. Bojoval v ní Jakub Jorda, který měl rovněž dvě odbornosti. Ve starší kategorii se představil i v odbornosti Exoti, spolu s druhým borcem :-). V mladší kategorii, získal 3. místo Petr Oliš.

Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

A co říci závěrem? Poděkování si zaslouží nejen sponzoři této akce, ale především pořadatelé!

Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužku a odbornosti hlodavci OO Bruntál

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *