A je to tady, prázdniny! Ale ještě, než naši žáci dostali poslední školní den vysvědčení, proběhlo ve čtvrtek 27. 6. společné slavnostní ukončení školního roku 2018/2019, předání pochval ředitele školy a rozloučení se s deváťáky. Žáci 1. i 2. stupně se v 10 h sešli v tělocvičně školy se svými učiteli a příjemnou i dojemnou hodinkou nás provázeli 2 moderátoři z 8. ročníku, Hana Tihelková a Dalibor Merta. Hudební doprovod zajistil Karel Němec spolu se sborečkem paní Mereďové a Gardoňové, ukázku hry na klávesy předvedl Vojtěch Mihál z 9. A. Viděli jsme také sportovní vystoupení děvčat pod vedením Lýdie Mihálové, zvukovou stránku celé akce zajistil školník, pan Šustr, kterým děkujeme.

Pan ředitel Miroslav Šimůnek předal pochvalné listy dětem z 1. A za vítězství v celorepublikové soutěži Veselé zoubky, poté pak 57 pochval ředitele školy. Děti zároveň s papírovou pochvalou ředitele obdržely sladkou odměnu, žáci se 2 či více úspěchy dostali i knihu. V závěru dopoledne ředitel školy rozdal pamětní listy ZŠ Břidličná pro nejstarší a odcházející žáky, které uváděl třídní učitel Richard Soldán. Naši deváťáci se rozloučili závěrečnou řečí, kterou za třídu přečetl František Trunda, poděkovali pedagogům, kuchařkám, uklízečkám a školníkovi, předali dárečky a květiny.

Všem děkujeme za uplynulý školní rok, přejeme příjemné a pohodové prázdniny zaměstnancům, i žákům naší školy. 

Mgr. Markéta Barschová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *