Tak, právě takový den, dostali jako odměnu za půl roku poctivého snažení, nad rámec běžné výuky přírodopisu, naši žáci. Ve čtvrtek 30. 5. 2019 se po první vyučovací hodině rozjelo 16 žáků do Olomouce, na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého.

Jednalo se především o nadané žáky, členy přírodovědných kroužků SK ASK ČR Břidličná, kteří naši školu velmi úspěšně reprezentují v různých biologických soutěžích a badatelských konferencích.

Právě na všechny tyto šikulky, čekal na Katedře zoologie a ornitologické laboratoře pan RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D. V průběhu čtyřhodinového cvičení jim představil hmyz a zajímavé bezobratlé ČR. Za jeho čas, vstřícnost a trpělivost v průběhu celé akce moc děkujeme!

Žáci tak na vlastní oči viděli zástupce bezobratlých, a to nejen z České republiky, ale i z ciziny. Prohlédli si sbírky brouků, ploštic, dvoukřídlého hmyzu i motýlů. Pro milovníky pavouků připravil, pan doktor, nejen exponáty našich pavouků, které si mohli podrobně prohlédnout pod binokulární lupou, ale setkali se i s živým sklípkanem. Dokonce uviděli, jak chytá kořist. Pro ty, kteří už zvládli připravenou kontrolní poznávačku, pan RNDr. Čelechovský, Ph.D., přinesl ukázku cizokrajných brouků a hlavně motýlů. Panečku, to byla nádhera. Samozřejmě, samotnému určovacímu cvičení, předcházela přednáška, zaměřená právě na jednotlivé řády hmyzu a pavoukovce. Zde se také mimo jiného žáci dověděli, jak se dá odchovávat mravkolev, nebo krtonožka. To byla pro členy kroužku velmi zajímavá informace. Už se těší, jak si ji ověří v praxi.

Jako bonus si na začátku od pana RNDr. Vladimíra Uvíry, Dr. vyslechli povídání o životě v mořském akváriu. Navíc se dozvěděli, jak a čím, se udržuje správná slanost v akváriu.

Nu, a protože na nás byli všichni zaměstnanci katedry opravdu moc hodní, dostali jsme navíc i nabídku od pana Prof. Ing. Ladislava Bocáka, Ph.D., kouknout se jak se izoluje DNA. Tak, aby bylo možné přečíst genom jedince vybraného druhu.

Že takový zájezd do Olomouce není zrovna levnou záležitostí, to si umí spočítat každý z nás. Kdo se tedy na financích podílel? Zde máme jednoznačnou a velmi příjemnou odpověď. Celá akce byla uhrazena z příspěvku poskytnutého na činnost přírodovědného kroužku Nadací Agrofert a Městem Břidličná.

Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *