Rozvrh hodin

Třídní učitelka: Mgr. Renata Zapletálková
E-Mail: renata.zapletalkova@skolabridlicna.cz
Telefon: +420 595 538 422
Asistent pedagoga: