2. A

Třídní učitelka: Mgr. Dana Dostalová
E-Mail: dana.dostalova@skolabridlicna.cz
Telefon: +420 595 538 461
Asistent pedagoga: Monika Kubincová