1. A
Rozvrh hodin

Třídní učitelka: Mgr. Jarmila Gardoňová
E-Mail: jarmila.gardonova@skolabridlicna.cz
Telefon: 595 538 431
Asistent pedagoga: Radana Nováková