váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2017/2018

První den školního roku 2017/2018:

4. 9. 2017

Podzimní prázdniny:

26. - 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny:

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Pololetní prázdniny:

2. 2. 2018

Jarní prázdniny:

26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny:

29. 3. - 30. 3. 2018

Poslední den školního vyučování 2017/2018:

29. 6. 2018

Hlavní prázdniny:

2. 7. - 31. 8. 2018

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

V červenci 2017 obdržela ZŠ Břidličná certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2016.

 Certifikát  přesně vyčísluje, kolik elektrické energie, ropy, uhlí či vody žáci díky recyklaci ušetřili. Konkrétně se jedná o uspoření 1,21MWh elektřiny, 86,14 litrů ropy, 4,63 m3 vody a 0,02 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,22 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 0,96 tun.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 26. 7. 2017, 22:14

Připojeno 0 komentářů.


Úspěšné tažení, aneb Zlatý list Lubenec

Právě tak je možné charakterizovat závěr soutěže Zlatý list – tedy přesně republikové finále, které se uskutečnilo ve dech 12. – 17. 6. 2017 v rekreačním zařízení u obce Lubenec. Za náš kraj se ho zúčastnilo vítězné družstvo z Břidličné, tedy Baby team z naší ZŠ ve složení Kateřina Bartozelová, Petr Oliš, Miroslav Loukota, Jan Repáň, Michal Buráň a Dominik Smékal. O jejich dřívějších úspěších v oblasti přírodovědy a ochrany životního prostředí jste si mohli již nejednou přečíst.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 25. 6. 2017, 21:04

Připojeno 0 komentářů.


Den deskových her

V úterý 20. června jsme uspořádali ve spolupráci s MAS Rýmařovsko a Hracím deskovým centrem Legie Den deskových her.

Zde jsou některé ohlasy dětí: … a už se nemůžu dočkat, jak půjdu do školy … první část dne se odehrávala venku, kde bylo třeba házení kroužkem, hra s míčem a trampolínou nebo kriket a házení talířem … byly tam skoro všechny hry z celé Evropy … byla tam hra ze Švédska, co hráli i Vikingové … nejvíc jsem si oblíbila velké mikádo … bylo to těžší, než to vypadalo … druhá část se odehrávala v tělocvičně a spojovací chodbě, byla tu spousta her pro jednotlivce i skupiny, hry logické i bojové … nejvíc mě zaujala hra Výbušné lektvary, kde jsme plnili lektvary podle barev kuliček … nejvíc mě asi bavil hokej … byl to super den a mohlo by to být i příští rok …

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 25. 6. 2017, 20:56

Připojeno 0 komentářů.


Kurz první pomoci

Pro žáky deváté třídy jsme si na závěr školního roku připravili kurz první pomoci ve spolupráci s Červeným křížem v Bruntále. Žáci si ujasnili některé informace a dozvěděli se i mnoho dalších důležitých pravidel a zásad při poskytování první pomoci.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 25. 6. 2017, 20:48

Připojeno 0 komentářů.


Dopravní výchova - 4. třída

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu a prostřednictvím školního vzdělávacího programu vstupuje i do výuky. Nejvíce času je jí věnováno ve 4. ročníku. A tak i naše třída týden studovala pravidla silničního provozu, ve skupinkách se seznamovala s dopravními značkami, s vybavením jízdního kola, s chováním na křižovatkách, zpracovávala pracovní sešit, prezentovala…

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 22. 6. 2017, 8:47

Připojeno 0 komentářů.


Cesta do historie

Cesta do historie – dlouhodobý projekt 4. A

V letošním školním roce se v rozvrhu třídy 4.A poprvé objevil nový předmět – vlastivěda, který společně s přírodovědou nahradil prvouku. Nejprve jsme probírali zeměpisnou část- učivo o České republice, ve druhém pololetí jsme se vrhli na historii, a to pěkně od pravěku. Děti získávaly informace o jednotlivých obdobích ve skupinkách, učivo vlastivědy prolínalo do předmětů jako je matematika, jazyk český, výtvarná a pracovní výchova, tělesná výchova. Děti si vytvářely svá portfolia a jednotlivé „tlupy“ bojovaly o získání co možná největšího počtu bodů pro svou skupinu. A jak boj dopadl?

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 22. 6. 2017, 8:41

Připojeno 0 komentářů.


Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, 

připravili jsme pro Vás následující dotazník, který se stane cenným zdrojem informací pro další činnost naší školy. Dotazník je dobrovolný a zcela anonymní.

Vyplňování dotazníku je příležitostí, abyste si vyjádřili své názory na naši školu.

Předem Vám děkujeme za vyplnění dotazníku. 


Zpětná vazba rodiče – škola

admin, 19. 6. 2017, 18:11

Připojeno 0 komentářů.


Vystoupení pro jubilanty města

Ve čtvrtek odpoledne naše děti ze III. třídy vystoupily se svým programem na oslavě narozenin a významných životních jubileí občanů našeho města. Tuto akci pořádal Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s Městským úřadem v Břidličné. Všem vystupujícím dětem děkujeme.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 19. 6. 2017, 17:57

Připojeno 0 komentářů.


Jsme děti jedné školy - tedy spíš budeme děti jedné školy

V příštím školním roce do naší třídy IV. A přijdou noví spolužáci ze Základní školy Ryžoviště. Bude jich pravděpodobně devět a my jsme byli netrpěliví a chtěli je co nejdříve poznat. A tak jsme je k nám pozvali na návštěvu. V rámci Osobnostní a sociální výchovy jsme využili hry a aktivity, které sloužily k rozvoji sebepoznání, k poznávání druhých lidí, ke komunikaci……

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 16. 6. 2017, 9:03

Připojeno 1 komentář.


Plavecké závody

V pátek 9. června 2017 byly pořádány na bazéně v Břidličné již tradiční plavecké závody naší základní školy. Celkem soutěžilo 175 dětí. Klání se neslo ve velmi příjemné atmosféře, děti si užily soutěží i volného prostoru k vodním hrátkám. Učitelé a dozor si také přišli na své… 

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 14. 6. 2017, 11:34

Připojeno 0 komentářů.


 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci