váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

První den školního roku 2018/2019:

3. 9. 2018

Podzimní prázdniny:

29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny:

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2018

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Jaro ožívá 2018

Na konci školního roku jsme získali diplom za účast v celoevropském projektu Jaro ožívá. Hlavním cílem projektu, který již řadu let organizuje Česká společnost ornitologická, je sledovat přílety vybraných poslů jara. Jedná se o čápa, vlaštovku, rorýse, kukačku a vlhu.

Letos jsme v přírodovědných kroužcích SK ASK ČR Břidličná kromě hlášení příletů udělali víc. Zapojili jsme se do výzvy „Zabezpečte skla!“

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 28. 6. 2018, 22:13

Připojeno 0 komentářů.


„Certifikát Lesní třídy“

V letošním školním roce se žákům z přírodovědných kroužků SK ASK ČR Břidličná podařilo získat prestižní mezinárodní certifikát Lesní třídy. Díky tomu se na rok stali patrony 10 m2 Nového pralesa, který od roku 2004 vzniká na Ještědském hřebeni.

O co jde? Program Les ve škole je mezinárodní výukový program o lese, který funguje ve 26 zemích světa. V ČR je do něj zapojeno více jak 300 škol. Hlavním cílem je umožnit žákům lepší poznání lesa. Vede je k praktickému poznání zákonitostí přírody.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 28. 6. 2018, 22:07

Připojeno 0 komentářů.


Zhodnocení činnosti horolezeckého kroužku za školní rok 2017/2018

V tomto školním roce se nám podařilo stmelit stávající kolektiv dětí, kteří mezi sebou výborně spolupracovaly. Některé z dětí se zúčastnily lezecké soutěže Rýmařovský gibon a jejich individuální výsledky byly pěkné (jedno třetí a jedno čtvrté místo). Letos se nám také povedlo, díky pomoci rodičů dětí, vyjet na skály do Dobřečova, odkud jsme všichni odjížděli nadmíru spokojeni. 
V příštím školním roce se chceme zúčastnit i dalších lezeckých soutěží. 

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 28. 6. 2018, 22:01

Připojeno 0 komentářů.


Loučení s deváťáky

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 proběhlo na Městském úřadu v Břidličné slavnostní rozloučení s našimi deváťáky. Žákyně Ivana Stonáčková přečetla proslov za svou třídu 9. A, poděkovala třídní učitelce za 1. stupeň paní Mgr. Janě Janáčové a za 2. stupeň Mgr. Květě Děrdové, které jim byly v průběhu devíti let základní školní docházky oporou.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 28. 6. 2018, 21:56

Připojeno 0 komentářů.


Národní kolo 46. ročníku Zlatého listu

Národní kolo je finálovým vyvrcholením celé přírodovědné soutěže Zlatý list, na kterém se setkají nejlepší kolektivy z krajských kol. Je to týdenní akce s množstvím exkurzí, na kterých se účastníkům věnuje celá řada odborníků z oblasti přírodních věd. Letošní kolo proběhlo v termínu 18. – 23. 6. 2018 v rekreačním zařízení ve Štramberku.

Za náš kraj se ho v kategorii M zúčastnilo vítězné družstvo z přírodovědného kroužku SK ASK ČR Břidličná, tedy Baby team Ježci. Opět v osvědčeném složení Kateřina Bartozelová, Petr Oliš, Miroslav Loukota, Jan Repáň, Michal Buráň a Dominik Smékal. O jejich úspěších v oblasti přírodovědy a ochrany životního prostředí jste si mohli již mnohokrát přečíst ☺

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 26. 6. 2018, 10:39

Připojeno 0 komentářů.


Vítězství našich florbalistů I. stupně

Po celý školní rok hráli naši chlapci okresní florbalovou ligu. Každý měsíc bojovalo v tělocvičnách jednotlivých škol celkem 6 týmů z celého okresu. Už od prvního kola naši chlapci vedli a statečně udržovali své prvenství po celou dobu. Porazili žáky ze všech bruntálských škol (Okružní, Jesenická, Cihelní a Petrin) a také tým z Malé Morávky. 

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 26. 6. 2018, 10:33

Připojeno 0 komentářů.


Plavecké závody 2018

Plavecký oddíl při MOS a. s. Břidličná ve spolupráci se ZŠ Břidličná uspořádali ve dnech 8. 6. a 15. 6. 2018 plavecké závody. Jde o již několikaletou tradici. V prvním termínu závodili žáci druhého stupně, ve druhém termínu žáci prvního stupně. Prvňáčci se letos nezúčastnili, neboť byli v místní knihovně pasováni na „čtenáře“.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 25. 6. 2018, 20:39

Připojeno 0 komentářů.


20. 6. 2018 JSME OSLAVILI OLYMPIJSKÝ DEN POHYBEM – „RŮZNÍ BĚŽCI, RŮZNÁ MÍSTA, JEDNA MYŠLENKA“

Víte, že naše škola byla součástí největšího běžeckého dne v České republice? Včas jsme se přihlásili do T-Mobile Olympijského běhu, kterým Český olympijský výbor slaví Olympijský den. Uspořádali jsme si závod, který měl být dle pravidel dlouhý 500 – 1000 m. Naše trasa měřila přibližně 650 metrů, startovní čísla byla rozdána hned ráno a vydali jsme se na „TO“, vždyť dnešní den běželo po celé ČR 71 567 malých i velkých závodníků.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 20. 6. 2018, 20:54

Připojeno 0 komentářů.


Provoz školní družiny 29. června 2018

Provoz školní družiny poslední školní den bude

pouze do 13.00 h

Děkujeme za pochopení.

admin, 19. 6. 2018, 22:55

Připojeno 0 komentářů.


Den dětí ve školní družině 2018

Ani ve školní družině se nezapomnělo oslavit dětský den, jak se patří. Počasí nám naštěstí přálo, tak jsme si pestré odpoledne všichni náramně užili.

Děti ze všech oddělení se sešly na školní zahradě, kde jsme společně opékali špekáčky, hráli soutěživé hry a zpívali táborové písně. Naší veselou společnost nám obohatil pan školník Pepa Šustr, který nám po celou dobu pečlivě udržoval oheň.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 19. 6. 2018, 22:51

Připojeno 0 komentářů.


 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci