váš prohlížeč nepodporuje flash

Info panel

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny:

29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny:

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny:

1. 2. 2019

Jarní prázdniny:

4. 3. - 10. 3. 2019

Velikonoční prázdniny:

18. 4. 2019

Poslední den školního roku 2018/2019:

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny:

29. 6. - 1. 9. 2019

Vánoce na zámku - výstava v Bruntále

Srdečně zveme všechny na výstavu „Vánoce na zámku“, která se každoročně koná v Bruntále. Děti, spolu s vychovatelkami ze všech 3 oddělení školní družiny naší školy, vytvořily krásná díla, která můžete vidět na bruntálském zámku. Adventní výstava začíná v sobotu 15. 12. 2018 a trvá až do začátku ledna roku 2019.

a-vanoce-20186-nahled


Pokračování tohoto článku »»»

admin, 14. 12. 2018, 13:59

Připojeno 0 komentářů.


Informace k doplňujícím volbám do školské rady

Dne 8. ledna 2019 proběhnou třídní schůzky a současně doplňující volby do školské rady. Proto Vás žádáme o maximální účast. Budete volit jednoho zástupce školské rady z řad rodičů našich žáků. Připomínám, že ve školské radě zůstává mandát paní Janě Horské. Za zřizovatele školy byli navrženi do školské rady pan Ing. Štěpán Vitásek a pan Dalibor Bajgr. Z řad pedagogických pracovníků budeme rovněž volit 8. ledna dva zástupce.

Všem odstupujícím členům školské rady děkuji za jejich práci.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 11. 12. 2018, 8:10

Připojeno 0 komentářů.


Petr Bazala

Dne 5. 12. 2018 jsme se jeli podívat na vystoupeni Petra Bazaly, v ZUŠ Rýmařov. Petr hrál skvěle na klavír, i když je zčásti nevidomý. Také nám dvě žačky z dramatického kroužku představily dvě scénky. Nejvíc jsme si užili koncert s klavírem a vysavačem. Petr Bazala je úžasný klavírista a ukázal nám, že i s takovým handicapem se dá naučit spoustu věcí. Moc jsme si to všichni užili.


Pokračování tohoto článku »»»

admin, 10. 12. 2018, 21:58

Připojeno 0 komentářů.


Vánoční tvoření v ŠD se vydařilo

V pondělí 10. 12. 2018 se prostory školní družiny proměnily v kreativní dílničky. Zdobení cukroví, tvorba vánočních dekorací nebo psaní tajných přání Ježíškovi, tak přesně takhle probíhalo odpoledne ve školní družině pro děti i jejich nejmilejší. Příjemná atmosféra, doprovázená vánočními koledami, zanechala v každém z nás krásnou vzpomínku na předvánoční čas.

Všem našim příznivcům bychom rádi popřáli radostné prožití blížících se svátků vánočních a také hodně štěstí a spokojenosti do nového roku 2019.

Fotky

Vychovatelky ŠD

admin, 10. 12. 2018, 21:47

Připojeno 0 komentářů.


ČTENÁŘSKÝ KLUB

Naše škola se zapojila do projektu na podporu čtenářských dovedností formou ČTENÁŘSKÉHO KLUBU.

Klub je určen dětem, které mají obtíže související se čtením, je určen těm dětem, které mají nedostatečnou přípravu na vyučování nebo dětem z cizojazyčných rodin a nebo je pro ty, kteří rádi čtou.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 6. 12. 2018, 7:36

Připojeno 0 komentářů.


Milé, ale hlavně užitečné setkání

Ve dnech 29. – 30. 11. 2018 se žáci ze ZŠ Břidličná již podruhé setkali se záchranáři ze společnosti Zdravotníci s.r.o.

Poprvé to bylo již před dvěma lety. Tehdy přijeli mezi žáky, aby jim vysvětlili, ukázali, naučili, a procvičili základy první pomoci. Tyto základy je potřeba vždy po dvou letech znovu připomínat, zopakovat a procvičovat, a to jak u samotných žáků, tak i u pedagogických pracovníků.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 3. 12. 2018, 13:40

Připojeno 0 komentářů.


Vánoční tvoření ve školní družině

Milí rodiče, dědečkové, babičky, strýcové a tetičky, chtěli bychom Vás srdečně pozvat na „vánoční tvoření školní družiny“, které proběhne v pondělí 10. 12. 2018 od 13.30 do 14.30 h.
Srdečně zvou vychovatelky ŠD.

admin, 3. 12. 2018, 13:36

Připojeno 0 komentářů.


Historie očima mladé generace

V pondělí 26. 11. 2018 vyvrcholil na ZŠ Břidličná celoškolní projekt na téma 100. výročí vzniku naší vlasti ,,Historie očima mladé generace". K posouzení se sešlo celkem 8 prací napříč ročníky, které byly zařaditelné do různých oborů, a to historie, přírodopisu, vlastivědy, kultury, českého jazyka a občanské výchovy. A s jakými tématy žáci pracovali? O Tomáši Garrigue Masarykovi psali žáci deváté třídy O. Krečmer, F. Trunda a V. Mihál, stejnou osobnost zpracovávaly H. Koniarzová, H. Winklerová a K. Skálová ze třídy šesté. Československé školství popsali deváťáci a jeden osmák, N. a D. Mertovi, E. Šopíková, M. Zábrahová, 2. světová válka zaujala v šesté třídě  A. Zůbka a A. Krečmera, osobnost Miloše Formana zpracovali osmáci L. Jacko, A. Přecechtěl a T. Krejčová. Migarci velkých šelem na našem území za posledních sto let zpracovali D. Smékal a P. Oliš, vkusná móda První republiky zaujala N. Lašákovou, K. Ručkovou, K. Pavlíkovou a T. Strápkovou, obě skupinky ze sedmé třídy. Státní symboly bravůrně zpracovali žáci ze čtvrté třídy, M. Volek, V. Repáň, J. Krištiaková, D. Přidal a P. Krečmer.

Pokračování tohoto článku »»»

admin, 29. 11. 2018, 8:40

Připojeno 0 komentářů.


Den otevřených dveří – Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov

Další akci pro letošní deváťáky se připravili vyučující a studenti z Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov. Ve středu 28.11. jim představili nabízené obory a upřesnili možnosti studia na této škole. Více ve fotoreportáži Terezy Tatouškové.


admin, 29. 11. 2018, 8:34

Připojeno 0 komentářů.


Informace ze ŠD

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 bude z provozních důvodů školní družina otevřena do 14:00 h. 

Mgr. Miroslav Šimůnek
ř
editel školy

admin, 27. 11. 2018, 19:22

Připojeno 0 komentářů.


 

Motto školy v návaznosti na environmentální výchovu a sport:
„Komu se nelení, tomu se zelení“

© 2009 - 2012 Základní škola Břidličná, Komenského 360, Břidličná, 793 51; tel.: +420 554286104

web používá Redakční systém pro blog, design by Vaci